Sertifikat Akreditasi

Sertifikat Akreditasi Institusi IKIP PGRI Jember

Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)

Prodi PLB            : 2015-2020, 2016-2021

Prodi BK              : 2008-2013, 2014-2019

Prodi PGPAUD    : 2011-2016, 2016-2021

Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS)

Prodi PPKN                              : 2008-2013, 2014-2019, 2019-2024

Prodi Pendidikan Sejarah     : 2008-2013, 2014-2019, 2016-2021

Prodi Pendidikan Ekonomi  : 2008-2013, 2014-2019, 2019-2024

Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA)

Pendidikan Biologi            : 2006-2011, 2011-2016, 2016-2021

Pendidikan Matematika  : 2011-2016, 2016-20212019-2024

Pasca Sarjana 

Teknologi Pembelajaran  : 2020-2025